Cíl centra

Cílem rodinného centra Krteček je navodit příjemnou atmosféru v herně a vidět tak spokojené, usměvavé a hrající si děti. Dalším cílem je vzájemné setkávání rodin s dětmi v prostorách herny a mimo něj, aktivní trávení volného času s dětmi, pořádání akcí pro rodiny s dětmi a posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti. Centrum umožňuje nalézat mezi rodiči nová přátelství a motivuje maminky k praktickému zapojení se do občanské společnosti, jejich vytržení ze sociální izolace, možnosti odreagování se a v neposlední řadě vlastní seberealizace. Děti nacházejí v centru přirozené společenství vrstevníků a spoustu nových kamarádů a připravuje je na kontakty s cizími lidmi a autoritami.

Kontakt

RC Krteček Sva-Mi, z.s. Hlavní 272/97
696 04 Svatobořice-Mistřín
605243078

info@rc-krtecek-sva-mi.eu
info@mckrtecek.eu