Škola hrou - je název aktivity, která je směrována ve prospěch dětí předškolního věku. Pod vedením paní učitelky Veroniky Bartoňové se děti budou od konce února 2018 pravidelně scházet od 16:30 do 17:15 v herně centra a upevňovat si dovednosti a vědomosti prostřednictvím her. Činnosti jsou zaměřeny na rozvoj jemné i hrubé motoriky, řeči a logického myšlení.

 
Pokud máte zájem přihlásit své dítě do této aktivity, volejte paní Bartoňové na telefonní číslo 605 127 731 z důvodu registrace. Děkujeme.

Škola hrou

Škola hrou - to je název další aktivity, která je směrována ve prospěch dětí předškolního věku. Pod vedením paní učitelky Veroniky Bartoňové se děti scházejí 2x do měsíce v herně centra a upevňují si dovednosti a vědomosti prostřednictvím her. Činnosti jsou zaměřeny na rozvoj jemné i hrubé motoriky, řeči a logického myšlení.


Škola hrou je provozována v čase od 16:30 do 17:00 hodin a stojí 20 Kč na jedno dítě.


Kontakt

RC Krteček Sva-Mi, z.s. Hlavní 272/97
696 04 Svatobořice-Mistřín
605243078

info@rc-krtecek-sva-mi.eu
info@mckrtecek.eu